Zakres działalności

Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych

zakres-dzialalnosci-1

 

›› Adrianna, mając 7 lat, doznała ciężkiego urazu czaszkowo – mózgowego w wypadku drogowym w Poznaniu, czego skutkiem jest czterokończynowy niedowład z przewagą lewej strony. Znacznie obniżona sprawność grafomotoryczna ręki Adiranny jest przyczyną dużych trudności w pisaniu.

W 2003 roku, w odpowiedzi na prośbę Adrianny i jej mamy, Fundacja dofinansowała jej leczenie i rehabilitację w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy. Ośrodek ten położony jest w malowniczej okolicy Złotowa (województwo Wielkopolskie), w sąsiedztwie lasów, jezior, pól i łąk.

Adrianna w czasie turnusu korzystała z wieloprofilowego programu, obejmującego m.in. kinezyterapię, hipoterapię, dogoterapię, terapię zajęciową i terapię manualną, hydroterapię oraz magnetostymulację.

›› Jakub z Czeladzi, jako 8-letni chłopiec stał się ofiarą kierowcy, który ponad dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość. Po wypadku chłopiec przez trzy i pół miesiąca leżał w śpiączce. Kiedy się obudził, nie mógł się poruszać, mówić, a nawet przełykać.

Do Fundacji „Kierowcy – Dzieciom” Kuba zwrócił się mając już 16 lat, z prośbą o dofinansowanie dość kosztownego turnusu rehabilitacyjnego w Mielnie. Spędził on w tamtejszym ośrodku już jeden turnus, dzięki czemu zaczął chodzić o kulach, poprawiła się jego koncentracja i pamięć. Chciał więc kontynuować podjęte leczenie.

Ośrodek działający pod nazwą EUROMED prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży nową metodą usprawniania, z zastosowaniem adaptowanego kombinezonu kosmicznego „Adeli”. Urządzenie to jest przeznaczone specjalnie do rehabilitacji narządów ruchu w najpoważniejszych schorzeniach neurologicznych. Spośród 410 pacjentów rehabilitowanych tą metodą w Mielnie uzyskano poprawę u 403, w tym znaczną u 78.

›› Anna z Koła uległa wypadkowi mając zaledwie 7 lat. Do dziś nie porusza się samodzielnie, wymaga ciągłej opieki i rehabilitacji.

Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” pomogła finansowo w rehabilitacji Anny w ośrodku WIELSPIN w Wągrowcu. W czasie turnusu Ania korzystała m.in. z zajęć hipoterapii, które poprawiają koncentrację u dzieci oraz koordynację wzrokowo – ruchową. U logopedy ćwiczyła koordynację oddechowo – fonacyjno – artykulacyjną, natomiast w czasie terapii funkcjonalnej koordynację pracy rąk.

›› Piotr z Sosnowca jest inwalidą pierwszej grupy. Urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym, które w jego przypadku objawia się niedowładem kończyn dolnych i prawej ręki. Piotr porusza się na wózku inwalidzkim.

Jego marzeniem było zbudowanie windy do mieszkania, a tym samym usamodzielnienie się. Sytuacja finansowa Piotra i jego rodziny nie pozwalała na realizację tego marzenia, dlatego postanowił szukać pomocy przez Internet. Stworzył własną stronę internetową, gdzie pisze o sobie, przedstawia swoje wiersze i dziękuje przyjaciołom.
Fundacja odpowiedziała na apel Piotra, podobnie jak wiele osób i instytucji.

 

Profilaktyka i edukacja

zakres-dzialalnosci-2

 

Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki niewątpliwie prowadzi do ograniczenia wypadków drogowych. Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” podjęła działania profilaktyczne w zakresie edukacji komunikacyjnej dzieci, zachęcając jednocześnie inne organizacje i instytucje do podobnych działań.

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie stała się miejscem sztandarowego projektu, realizowanego przez Fundację „Kierowcy – Dzieciom” na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Pierwszym etapem było stworzenie Multimedialnej pracowni wychowania komunikacyjnego, wyposażonej w odpowiedni sprzęt oraz niezbędne materiały dydaktyczne.

Przenośny komputer oraz rzutnik multimedialny wykorzystywane są m.in. do prezentacji materiałów filmowych i fotograficznych, a także programów tematycznie związanych z zasadami ruchu drogowego. Prowadzone w ten sposób zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.

Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się w czerwcu 2005 roku. Wyposażona została w plansze sytuacyjne, makiety, modele znaków i programy multimedialne, pozwalające na prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego w sposób bardziej atrakcyjny i przynoszący lepsze efekty dydaktyczne.

Sala przeznaczona na pracownię oraz prowadzący do niej korytarz zostały gruntownie wyremontowane. Wymieniono wszystkie meble, dzięki czemu zwiększył się komfort pracy i nauki. Korytarz przed salą stanowi artystyczną wizję ulicy, z poziomą linią wyznaczającą pasy ruchu, ze znakami drogowymi i samochodem.

Uczniowie Szkoły bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych tu zajęciach i dbają o wystrój nowej pracowni.

 

Miasteczko ruchu drogowego

zakres-dzialalnosci-3

 

Projekt wspierany był przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, V Inspektorat PZU w Poznaniu u Gminę Kostrzyn. Powstałe „Miasteczko” pozwala na praktyczne utrwalanie wiedzy nabytej przez dzieci w Pracowni wychowania komunikacyjnego. Zaprojektowany układ ulic i znaków pozwala najmłodszym bezpiecznie ćwiczyć zasady ruchu drogowego, a tym samym przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

„Miasteczko” stanowi obiekt otwarty dla uczniów z innych szkół i organizacji młodzieżowych. Jest także doskonale przygotowane do organizacji turniejów w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

 

Tor przeszkód

Tor przeszkód, składający się z kilkudziesięciu elementów, jest integralną częścią realizowanego projektu. Młodzi rowerzyści pokonują trudne przeszkody, udoskonalając tym samym swoją technikę jazdy, sprawność oraz refleks. W ten sposób przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową i do uczestnictwa w turniejach rowerowych oraz ruchu drogowym.

 

Konkursy Ruchu Drogowego w Pniewach, Kaliszu i Kostrzynie

Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane są wieloetapowo, w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mają one na celu podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Popularyzuje się w ten sposób przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci uczą się partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, traktując rower nie tylko jako przedmiot rekreacji i sportu, ale również jako środek transportu.

Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” uczestniczy w tych turniejach, patronując im oraz fundując liczne nagrody dla ich uczestników (materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz zasad ruchu drogowego, a także elementy wyposażenia roweru). Działania Fundacji w zakresie budowy „Miasteczek ruchu drogowego” wzorowane były na przykładzie projektu wykonanego z inicjatywy pani Izabeli Stoińskiej w szkole podstawowej w Pniewach.

W organizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zaangażowanych było wiele instytucji, spośród których można wymienić Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajową oraz Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także wojewódzkie i terenowe Ośrodki Ruchu Drogowego.

Każdy turniej składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego odpowiadając na pytania zawarte w testach, a także umiejętnością bezpiecznego poruszania się po placu manewrowym oraz sprawnością i odwagą podczas pokonywania przeszkód na specjalnie do tego przygotowanym torze

 

Atlas chirurgii dziecięcej

W listopadzie 2005 roku Fundacja dofinansowała wydanie polskojęzycznego „Atlasu chirurgii dziecięcej”. Atlas ten powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, działającego przy Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Poszczególne rozdziały są bogato ilustrowane rycinami i szkicami, a w każdym z nich wskazano na punkty krytyczne danej operacji oraz możliwości uniknięcia powikłań. Na 450 stronach zamieszczonych będzie ponad 850 rycin.

Atlas przeznaczony jest dla chirurgów dziecięcych, chirurgów ogólnych, a także dla lekarzy medycyny rodzinnej, opiekujących się dziećmi leczonymi chirurgicznie.

 

Sprzęt medyczny i karetki

zakres-dzialalnosci-4

 

Karetka dla Szpitala im. Krysiewicza w Poznaniu

Szpital Dziecięcy im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu wchodzi w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, gdzie w ciągu roku hospitowanych jest ponad 22 tysiące pacjentów. W 2004 roku Dyrekcja tegoż ZOZ-u zwróciła się do Fundacji „Kierowcy – Dzieciom” z prośbą o partycypowanie w kosztach zakupu nowej karetki. Będący na wyposażeniu Polonez był już za bardzo wyeksploatowany.

Nowa karetka, Fiat Doblo, została ufundowana przez ACM Mari Car, Fundację „Kierowcy – Dzieciom” oraz Wrigley Poland. Samochód, posiadający sześć miejsc dla pasażerów, jest bardzo dobrze przystosowany do jazdy w mieście. Mali pacjenci z radością wsiadają do tej kolorowej karetki, zapominając choć na chwilę o swoich chorobach. Specjalistycznym przygotowanie pojazdu zajął się ACM Mari Car Poznań – dealer Fiata.

Przekazanie karetki zbiegło się z uroczystym otwarciem nowego bloku operacyjnego, z udziałem ówczesnego ministra zdrowia oraz przedstawi dzieli władz miejskich, wojewódzkich i kościelnych.

Blok operacyjny został wybudowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Jest wyposażony w wysokiej klasy sprzęt anestezjologiczno – chirurgiczny i stanowi dzisiaj wizytówkę szpitala.

Na oddziale chirurgii dziecięcej leczonych jest 4 tysiące dzieci rocznie, w tym 3 tysiące operacyjnie. Specjalizuje się on m.in. w traumatologii narządu ruchu i centralnego układu nerwowego oraz w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

 

Karetka dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

Warszawski Szpital dla Dzieci obchodził w 2004 roku swoje 135-lecie. Ten najstarszy w Polsce szpital dziecięcy, zlokalizowany w samym centrum Warszawy, nie dysponował żadnym pojazdem do przewozu dzieci. Sytuacja finansowa szpitala nie pozwalała na zakup karetki, oraz na zakup wysokospecjalistycznej aparatury. Transport dzieci, m.in. na badania do innych szpitali, był zatem utrudniony.

W październiku 2004 roku Fundacja „Kierowcy – Dzieciom”, odpowiadając na apel Dyrekcji szpitala, podarowała jego małym pacjentom specjalistyczny samochód.

Warszawski Szpital dla Dzieci, poza świadczeniem podstawowych usług medycznych z zakresu pediatrii, chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowej, oferuje wysokospecjalistyczne usługi, m.in. z zakresu chirurgii małoinwazyjnej stawów i rehabilitacji dzieci po różnego rodzaju złamaniach kości. Dużą grupę pacjentów oddziału chirurgii i ortopedii stanowią dzieci po różnego rodzaju urazach, w tym także ofiary wypadków drogowych.

 

Rentgenogram dla Szpitala im. Krysiewicza w Poznaniu

Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” w 2004 roku podarowała Szpitalowi Dziecięcemu im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu czek na zakup przenośnego aparatu rtg z ramieniem C, który został zainstalowany w Sali nowego bloku operacyjnego, gdzie wykorzystywany jest do szybkiej diagnostyki i precyzyjnego operowania narządu ruchu.

Zakupiony aparat stanowi dzisiaj niezbędne narzędzie pracy specjalistów chirurgii dziecięcej. Ramię C przeznaczone jest do wykorzystania we wszystkich obszarach chirurgii operacyjnej, a także radiografii cyfrowej. Bardzo łatwa obsługa, zwarta budowa i wymiary czynią ten zestaw bardzo funkcjonalnym. Parametry techniczne pozwalają na uzyskiwanie obrazów bardzo dobrej jakości, ich przesyłanie, a także obróbkę. Wewnętrzny moduł pamięci ułatwia pracę w trakcie zabiegów.

Czek został przekazany przy okazji uroczystego otwarcia wyremontowanego oddziału chirurgicznego. Nowe kolorowe sale oraz klimat stworzony przez personel szpitala uprzyjemniają pobyt małym pacjentom. W szpitalu stworzono zarówno dzieciom, jak i przyszłym mamom, domowe warunki pobytu. Każdemu choremu zapewnia się troskliwą opiekę oraz przyjazną, ciepłą i serdeczną atmosferę.

Jako jeden z niewielu w Polsce, szpital ten posiada wdrożony informatyczny system operacyjny, który podwyższa jakość obsługi pacjentów, ogranicza biurokrację oraz przyśpiesza dostęp do danych osobowych pacjenta.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Waldemar Witkowski – Wojewoda Wielkopolski oraz reprezentacja Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Miłosierdzia Wincentego á Paulo, które wcześniej prowadziło zakład wychowawczy w obecnym budynku szpitala.

 

Sprzęt Rehabilitacyjny dla Szpitala w Jarocinie

Fundacja zakupiła dla Szpitala Powiatowego im. Jana Brudzińskiego w Jarocinie deskę ortopedyczną oraz kołnierze i pasy bezpieczeństwa, stanowiące niezbędne wyposażenie ambulansów ratownictwa medycznego.

W Jarocinie krzyżują się ciągi trzech dróg krajowych, ma początek droga wojewódzka oraz występują liczne drogi powiatowe i gminne. Wobec wzmożonego ruchu komunikacyjnego w okolicach Jarocina często dochodzi do wypadków drogowych. Stąd też wynika duża ilość interwencji służb ratownictwa medycznego.

Podarowana jarocińskiemu szpitalowi deska ortopedyczna jest przeznaczona dla profesjonalnych ekip ratowniczych do bezpiecznej ewakuacji oraz transportu pacjenta od miejsca zdarzenia od miejsca zdarzenia poprzez kolejne etapy ewakuacji i diagnostykę rtg w szpitalu. Deska ortopedyczna została tak zaprojektowana, aby ułatwić przemieszczanie rannych lub chorych osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa bez narażania ich na dodatkowe urazy. Elementem uzupełniającym unieruchomienie na desce jest stabilizator głowy, zakupiony razem z deską. Zapewnia on unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa i jednocześnie możliwość obserwacji uszu poszkodowanego.

Szpital w Jarocinie zwrócił się również do Fundacji z prośbą o refundację kosztów poniesionych na zakup kołnierzy ortopedycznych oraz opasek odblaskowych do segregacji osób poszkodowanych w wypadkach. Elementy te winny stanowić wyposażenie ambulansów ratownictwa medycznego.

 

Ratownictwo drogowe

zakres-dzialalnosci-5

 

Wóz Ratownictwa Drogowego dla OSP Kostrzyn

W czerwcu 2005 roku Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” darowała na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie wóz ratownictwa drogowego – Fiat Ducato.

Oficjalne przekazanie samochodu odbyło się przy okazji jubileuszu 100-lecia tutejszej jednostki. Wśród gości zgromadzonych na uroczystym apelu przed strażnicą byli m.in. przedstawiciele rodzin – założycieli OSP w Kostrzynie, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz szefowie służb mundurowych.

Goście oraz społeczność Kostrzyna przemaszerowali w asyście orkiestry na rynek, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji strażaków. Podczas mszy św. ksiądz Kanonik Lech Ludwiczak – dziekan i proboszcz Parafii Farnej w Kostrzynie, poświęcił nowy samochód. Po mszy zebrani udali się do sali „Kostrzynianka”, gdzie odczytano karty z kroniki OSP w Kostrzynie.

Rynek kostrzyński jest miejscem szczególnym dla mieszkańców tego wielkopolskiego miasta, mającego ponad 750-letnią historię. Jest on bowiem świadkiem historycznych i kulturalnych wydarzeń. Prężnie działający Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną organizują tu imprezy i zajęcia kulturalne, dla młodzieży i seniorów.

Ze względu na bliskie położenie przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 2 Berlin – Poznań – Warszawa, podarowany wóz będzie często wykorzystywany, niosąc pomoc poszkodowanym w wypadkach i kolizjach. Nowy wóz zastąpi wysłużony już ponad 20-letni samochód marki Żuk.

Członkom komitetu honorowego, sponsorom oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji i urzędów, za współpracę podziękowano wręczając okolicznościowe statuetki w postaci hełmów i ogników. Jedną ze statuetek otrzymał dr inż. Wiesław Garbatowski, prezes Fundacji „Kierowcy – Dzieciom”.

 

Sprzęt Ratownictwa Drogowego dla PSP Zwoleń

We wrześniu 2004 roku oraz w kwietniu 2005 roku Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” darowała na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu poduszki niskociśnieniowe 1,0 bar, służące m.in. do podnoszenia przewróconych pojazdów i przeszkód oraz wyciągania zatopionych przedmiotów.

Zaletami przekazanych poduszek są m.in. duża wysokość podnoszenia oraz możliwość stosowania ich na miękkim, bagnistym lub ośnieżonym podłożu. Duża wytrzymałość i zwarta konstrukcja poduszki pozwalają podnieść przedmioty o wadze do 13 ton, umożliwiając np. uwolnienie osób uwięzionych pod samochodem.

 

Sprzęt Ratownictwa Drogowego dla OSP Ciepielów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie, w sierpniu 2005 roku, zwrócił się do Fundacji z prośbą o sfinansowanie zakupu profesjonalnego hydraulicznego zestawu do standardowych prac ratowniczych w wypadkach drogowych, kolejowych i lotniczych. Ośmioosobowa załoga strażników, przeszkolonych z dziedziny ratownictwa przedmedycznego i drogowego, często przyjeżdża na miejsce wypadku jako pierwsza, jednakże bez specjalistycznego sprzętu ich zadanie ograniczało się jedynie do zabezpieczenia terenu.

Gmina Ciepielów znajduje się w południowo wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej nr 79 oraz przy drodze wojewódzkiej nr 874, gdzie coraz częściej dochodzi do wypadków. Jednostka OSP Ciepielów wcielona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, gdzie aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczych na terenie całego kraju. Na wyposażeniu jednostki jest samochód dostawczy Lublin, na którym został zamontowany nowy sprzęt ratowniczy.