Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki niewątpliwie prowadzi do ograniczenia wypadków drogowych. Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” podjęła działania profilaktyczne w zakresie edukacji komunikacyjnej dzieci, zachęcając jednocześnie inne organizacje i instytucje do podobnych działań.