O nas

MYŚL PRZEWODNIA

about-quote

 

Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 50 tysięcy wypadków drogowych, w których ginie około 5 tysięcy osób – tylu mieszkańców liczy małe miasto w Polsce. Liczba rannych przekracza 60 tysięcy. Statystycznie każdego dnia na drogach ginie 15 osób, a 165 zostaje rannych.

W tych przerażających statystykach swój udział mają dzieci, będące dla każdej rodziny dobrem najważniejszym, sensem życia. Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych śmierć ponosi około 400 dzieci, które niejednokrotnie doznają trwałych obrażeń, bądź poddawane są długotrwałej i bolesnej rehabilitacji.

Od kilkunastu lat zespół biegłych sądowych z Ośrodka Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu, kierowany przez dr inż. Wiesława Garbatowskiego, ma okazję śledzić losy ofiar zdarzeń na drodze. To, co wyłania się z wielu tragicznych historii, pobudza myślenie, zmusza do poszukiwań sposobów pomocy dotkniętym nieszczęściem i skutecznych metod zapobiegania tragedii.

Stąd, w gronie ludzi zajmujących się na co dzień rekonstrukcją wypadków drogowych, zrodziła się myśl wsparcia tych, którym w pewnej chwili nie dopisało szczęście. Powstałą z potrzeby serca i aktywnego działania myśl, zamienił w rzeczywistość dr inż. Wiesław Garbatowski, dzięki którego staraniom 19 grudnia 2000 roku podpisano akt notarialny powołujący Fundację Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Kierowcy – Dzieciom”.

Celem Fundacji, jak sama nazwa wskazuje, jest prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności w zakresie świadczenia pomocy osobom, a w szczególności dzieciom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Statut przyjęty został na pierwszym oficjalnym spotkaniu współpracowników i sympatyków 20 grudnia 2000 roku.

Zapał i ogromna chęć podjęcia szczytnej działalności spowodowały, że już w następnym dniu złożony został stosowny wniosek o wpis Fundacji do rejestru. 29 grudnia 2000 roku, postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy – Fundacja uzyskała osobowość prawną. Została również zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowniczym jako Organizacja Pożytku Publicznego pod numerem 0000051402.

 

Zasadnicze kierunki działalności to

  • pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom przez finansowanie (współfinansowanie) rehabilitacji, nieodzownego w tym sprzętu; środków medycznych,
  • finansowanie zabiegów medycznych dzieci w kraju i zagranicą, doposażenie oddziałów dziecięcych szpitali w specjalistyczną aparaturę medyczną, rehabilitacyjną i wyspecjalizowane środki transportu,
  • organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych, udzielanie pomocy sprzętowej służbom ratownictwa drogowego,
  • organizowanie oraz finansowanie różnych form działalności oświatowo – wychowawczej, szczególnie w zakresie wychowania komunikacyjnego i szeroko rozumianej profilaktyki.

W swej działalności Fundacja skupia wyłącznie społeczników, dla których wystarczającą satysfakcją jest uśmiech dziecka, a nagrodą – laurka. Spełnienie naszych celów jest możliwe głównie dzięki licznemu poparciu sądów orzekających w sprawach wypadków komunikacyjnych, współpracy z policją i strażą pożarną, a także władzami lokalnymi oraz szkołami.

 

Inne działania fundacji

Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” stara się bezpośrednio docierać do dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Być tam, gdzie może im pomóc. Czasami udaje się nawet dotrzeć na miejsce wypadku, a innym razem do szpitala.

Osoby związane z Fundacją w większości zawodowo zajmują się dziećmi, ich leczeniem i edukowaniem. Część z tych osób związana jest z Ośrodkiem Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu, gdzie stosunkowo często opiniują zdarzenia drogowe z udziałem dzieci.

Fundacji – jej członkom i sympatykom – nie są zatem obce problemy związane z bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników dróg, ich świadomością i stanem wiedzy w zakresie wychowania komunikacyjnego.

15 grudnia 2006 roku w miejscowości Klony – powiat Poznański, doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, ciężarowy oraz gimbus wiozący dzieci. Jedenaście osób, w tym sześcioro dzieci, trafiło do szpitala.

Wiesław Grotowski przybył w miejsce wypadku krótko po zdarzeniu. Miał ciągły kontakt ze szpitalem dziecięcym w Poznaniu, do którego dowożono dzieci. O ich stanie zdrowia informował rodziców, dyrekcję szkół oraz władze gminy.
Było to możliwe dzięki bezpośredniemu kontaktowi z chirurgiem dziecięcym Janem Wendlandem, który jest członkiem zarządu naszej Fundacji.

Fundacja „Kierowcy – Dzieciom”, poprzez osoby z nią związane, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym. Przykładem może być gala wręczenia nagrody „Prometeusz”, która odbyła się 27 listopada 2006 roku w Galerii Proczyńskich w Warszawie.

Głównym organizatorem gali jest Polskie Stowarzyszenie Estradowe „Polest”. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą artyści, twórcy i producenci.

W tegorocznej XI edycji nagrodę otrzymali między innymi: Leszek Możdżer, Hanna Banaszak, Marian Opania, Jacek Cygan, Lech Szprot i Golec Orkiestra. Patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierz Michał Ujazdowski.