Celem Fundacji, jak sama nazwa wskazuje, jest prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności w zakresie świadczenia pomocy osobom, a w szczególności dzieciom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Statut przyjęty został na pierwszym oficjalnym spotkaniu współpracowników i sympatyków 20 grudnia 2000 roku.