Fundacja „Kierowcy – Dzieciom” stara się bezpośrednio docierać do dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Być tam, gdzie może im pomóc. Czasami udaje się nawet dotrzeć na miejsce wypadku, a innym razem do szpitala.