main-post-thumbnail

    Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 50 tysięcy wypadków drogowych, w których ginie około 5 tysięcy osób – tylu mieszkańców liczy małe miasto w Polsce. Liczba rannych przekracza 60 tysięcy. Statystycznie każdego dnia na drogach ginie 15 osób, a 165 zostaje rannych.   W tych przerażających statystykach swój udział mają dzieci, będące dla każdej rodziny dobrem najważniejszym, sensem życia. Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych śmierć ponosi około 400 dzieci, które niejednokrotnie doznają trwałych obrażeń, bądź poddawane są długotrwałej i bolesnej rehabilitacji. Od kilkunastu lat zespół biegłych sądowych z Ośrodka Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu, kierowany przez dr inż. Wiesława Garbatowskiego, ma okazję śledzić losy ofiar zdarzeń na drodze.